Make your own free website on Tripod.com
 
       1. ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ


 
  Το ζήτημα της έλευσης τον αντιχρίστου και της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου, δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί την ανθρωπότητα. Κατά καιρούς, δiάφορα ουράνια φαινόμενα, σημαδιακές ημερομηνίες, πόλεμοι και φυσικές καταστροφές, έκαναν τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι πλησίαζε το πλήρωμα του χρόνου. Δεν ήταν όμως έτσι τα πράγματα, διότι έλειπαν κάποια κομμάτια από το παζλ.
   Σήμερα που τα κομμάτια τον παζλ, άρχισαν να συμπληρώνονται, ο άνθρωπος αδιαφορεί. “Όταν δεiτε να γiνονται αυτά, να γνωρίζεται ότι εiναι κοντά η βασιλεία του Θεού... προσέχετε δε τους εαυτούς σας, μήπως οι καρδιές σας γiνουν βαριές από κραιπάλη και μέθη και από μέριμνες βιοτικές και σας έρθη ξαφνικά η μέρα εκεiνη” (Λουκάς, κα', 34).
   Το πρώτο από τα σημεiα των καιρών είναι η προφητεiα του Ιεζεκιήλ. “Ιδον λαέ μου, εγώ ανοiγω τους τάφους σας, και θέλω σας φέρει εις την γη του Ισραήλ”, (λζ', 12). Η διασπορά των Εβραίων έγινε το 70 μ.Χ. επί Τίτου. Το σημείο επαληθεύεται με την επιστροφή των Εβραίων στην Παλαιστίνη, το 1948. Η δεύτερη προφητεία, ότι η Ιερουσαλήμ Θα ξαναγίνει, εβραϊκή, επαληθεύεται και αυτή με τον πόλεμο των έξι ημερών, κατά την πετρελαϊκή κρiση του 1973.
   Το σημαντικότερο όμως από τα σημεία των καιρών είναι η ευρεία κυκλοφορία του αριθμού χξς'(666) με τη μορφή του γραμμωτού κωδικού συστήματος-χαράγματος (bar code system). Εάν αποκωδικοποιηθούν οι γραμμές τον συστήματος αυτού, τότε τα τρία ζεύγη γραμμών που βρίσκονται σε κάθε προϊόν, αναπαριστούν τρία εξάρια. Καθώς το οικονομικό σύστημα του πλανήτη ελέγχεται από τον αντίχριστο, κάθε υλικό αγαθό που διακινείται σήμερα, φέρει το χάραγμα του ονόματός του δια του γραμμωτού κωδικού συστήματος .
  “Και ποιεi πάντες, μικρούς και μεγάλους, πλούσιους και πτωχούς, ελεύθερους και δούλους, να έχουν χάραyμα επί της δεξιάς χειρός ή επi του μετώπου αυτών. Και δεν δύναται να αγοράσει ή να πωλήσει ο μη έχων το χάραγμα, το όνομα του θηρiου ή τον αριθμό τον ονόματος αυτού. Εδώ εiναι αναγκαία η σοφία. Ο έχων νου ας υπολογiσει τον αριθμό του θηρiου. Αριθμός ανθρώπου είναι. Και ο αριθμός αυτού χξς’.” (Αποκάλυψη, ιγ').
   Σύμφωνα με τον Αρέθα Καισαρείας, το χξς' είναι γνώρισμα εμπορευσιμότητας και για τα προϊόντα και για τους ανθρώπους.  "'Ινα δώσωσιν αυτοίς χαράγματα επί της δεξιάς χειρός ή επί του μετώπου. Τούτο δε εις γνώρισμα του εμπορευτέου ή μη". Με τον ίδιο τρόπο δηλαδή θα σφραγιστούν άνθρωποι και προϊόντα.
   Το σύστημα του χαράγματος δεν θα εφαρμοστεί από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά θα υπάρξει μία ομαλή μετάβαση προς αυτό. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ηλεκτρονικά ελεγχόμενο οικονομικό σύστημα, το οποίο έχει ως στόχο, την απόσυρση των χρημάτων, τον έλεγχο των συναλλαγών και την εξοικείωση του κοινού με πιστωτικές κάρτες, ηλεκτρονικές σννδιαλλαγές, έξυπνες κάρτες κ.τ.λ. Επόμενος σταθμός είναι η εμφάνιση των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, οι οποίες θα περιέχουν το γραμμωτό χάραγμα, ένα παγκόσμιο προσωπικό αριθμό για κάθε πολίτη και ένα μικροτσίπ..
   Το ίδιο μικροτσίπ θα εμπεριέχεται και στο τελικό χάραγμα στον δεξί καρπό ή το μέτωπο. Όποιος δεν  λάβει τις ταυτότητες δεν θα μπορεί να συναλλάσσεται. (Χρειάζεται προσοχή στη χρονική στιγμή που θα επιλεγεί για την προώθηση των νέων ταυτοτήτων, καθώς ενδέχεται να είναι μετά από την αναστάτωση πού θα προκαλέσει μία ελληνοτουρκική σύρραξη - παρά τη θετική έκβαση, την οποία μας προλέγει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, με την παρέμβαση τον ξανθού γένούς).
   Το μεταβατικό αυτό λοιπόν στάδιο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, προδιαγράφει με ακρίβεια την πορεία προς το τελικό χάραγμα - στο δεξί χέρι ή το μέτωπο - με αποτέλεσμα την εξοικείωση του πολίτη με αυτό και την αποδοχή τον ως μία φυσιολογική τεχνολογική εξέλιξη. Η νέα ταυτότητα θα μπορεί να χαθεί. Το εμφυτευμένο όμως χάραγμα όχι.
   "Επείγον πρόγραμμα για να αντικατασταθούν οι συμβατικές πιστωτικές κάρτες από "έξυπνες" κάρτες που θα διαθέτουν ενσωματωμένο μικροτσίπ θα μπει σε εφαρμογή τον Απρίλιο του 1998 στη Μεγάλη Βρετανία, σε μια προσπάθεια να καταπολεμηθεί η απάτη", (ΤΑ ΝΕΑ, 18-3-1998). Με τον ίδιο τρόπο θα προωθηθεί και το τελικό χάραγμα στον καρπό, καθώς δεν θα μπορεί ούτε να παραβιαστεί, ούτε να κλαπεί.
   Όσοι δεχόμαστε τον Ιησού Χριστό ως κύριο και Θεό μας, δεν πρέπει να λάβουμε τον αριθμό του θηρίου, ούτε σε μορφή ταυτότητας, ούτε αργότερα στο χέρι ή το μέτωπο, μέσω ενός συστήματος υποδόριου μικροπομπού ενός Watt.  Η εταιρεία Sematech έχει ήδη δημιουργήσει έναν τέτοιο μικροπομπό, που είναι σχεδόν αόρατος δια γυμνού οφθαλμού,  (Crristian science monitor,   Ιανουάριος 1993) που θα λειτουργεί ως ταλαντωτής, ώστε το άτομο να εντοπiζεται με ανιχνευτές ραδιοκυμάτων οπουδήποτε και αν βρίσκεται, μέσω δορυφόρων, ("θα έρθει καιρός που θα φέρει γύρες ο διάβολος με το κολοκύθι του"  Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός) αλλά και μέσω computer. Η τελευταία λέξη, βάση τον λατινικού αριθμογραμματικού συστήματος (πολλαπλάσια του 6), αντιστοιχεi στον αριθμό 666 (C=18, Ο=90, Μ=78, Ρ=96, U=126, Τ=120, Ε=30 και R=108).
   Με την επικύρωση της συνθήκης Σένγκεν από την ελληνική βουλή το Μάρτιο του 1997, εγκαθιδρύεται και επίσημα πλέον, ένα αστυνομικό καθεστώς (που αφορά ολόκληρη την Ευρώπη) και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις κατάργησης και των στοιχειωδών εγγυήσεων για την προστασiα τον πολίτη. Οποιοσδήποτε κοινοτικός νόμος θεσπίζεται στις Βρυξέλλες, υπερισχύει τον αντίστοιχου εθνικού, δίνοντας στο Ελληνικό Σύνταγμα, ιστορικό χαρακτήρα. Παράλληλα παρέχεται η εξουσiα για την καταστολή οποιασδήποτε ενέργειας, ενάντια στη έκδοση των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων.
   Όσον αφορά το ηλεκτρονικό φακέλωμα, με την εν λόγω συνθήκη, δημιουργεiται και η τεχνολογική προϋπόθεση και η νομική επιβολή για την πλήρη αστυνόμευση, μέσα από ένα γιγαντιαiο σύστημα αποθήκευσης πληροφοριών. Έχει ήδη εγκατασταθεί στα περiχωρα του Στρασβούργου, ένα κεντρικός υπερυπολογιστής, στον οποίο η κάθε εθνική αστυνομία έχει καταχωρήσει στοιχεiα που αφορούν εκατομμύρια ανθρώπους αλλά και όπλα, κλεμμένα αυτοκίνητα κ.τ.λ. Το σύστημα εξελίχτηκε με συνεργασία της γερμανικής  "Siemens"  και της γαλλικής "Bull". Υπάρχει λοιπόν η τεχνολογική υποδομή για την αστυνόμευση, η οποία επεκτείνεται όχι μόνο στα πολιτικά, ιδεολογικά ή θρησκευτικά φρονήματα, αλλά και στην προσωπική ζωή των πολιτών.
   Όχι απλά βαδiζουμε αλλά ήδη βρισκόμαστε μέσα στο νέοσκοταδισμό. Η Αποκάλυψη ταυ Ιωάννη και οι Άγιοι Πατέρες μας πληροφορούν ότι κατά τους έσχατους καιρούς, ο άνθρωπος θα φτάσει στο σημείο να βρiσει ανοιχτά το Θεό. Με τη δημιουργία κλωνοποιημένων “ανθρώπων” - κάτι που αποκρύπτεται αν και έχει ήδη επιτευχθεί στα σιωνιστικά εργαστήρια γενετικής, ώστε μέσω αυτών να διωχθούν οι χριστιανοί που θα αρνηθούν το χάραγμα - ο άνθρωπος υποπiπτει στη χειρότερη ίβρυ προς τον Θεό. Πάει να πάρει τη θέση τον iδιου τον Θεού και επεμβαίνει στους κώδικες ισορροπίας της φύσης. Αυτή είναι η βρισιά κατά του Πνεύματος του Αγiου, διότι το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που ποιεί και δημιουργεί. “Διά τούτο σας λέω, πάσα αμαρτία και βλασθημiα συγχωρείται στους ανθρώπους, η δε του Πνεύματος βλασθημiα δεν συγχωρεiται στους αν8ρώπους”(Ματθαίος, ιβ`, 30) και λίγο πιο κάτω, “γεννήματα εχιδνών, πως μπορεiτε να πεiτε αγαθούς λόyους αφού εiστε όντα πονηρά” (Ματθαίος, ιβ`, 31,34). Ο ευαγγελιστής Ματθαίος, μέσα από τους κώδικες της Καινής Διαθήκης, μας πληροφορεί ότι κάποιοι ανάμεσά μας εiναι γεννήματα εχιδνών και όχι, τον κόσμου τούτου. Το iδιο μας πληροφορεί και ο ευαγγελιστής Ιωάννης, “φανερά είναι τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα τον διαβόλου”(Α` Ιωάννου, γ`, 10) και “και προσκύνησαν αυτόν όλοι οι κάτοικοι της γης, των οποίων το όνομα δεν είναι εγγεyραμμένο στο βιβλίο της ζωής του αρνίου του εσφαγμένου από καταβολής κόσμου”, (Αποκάλυψη, ιγ’, 8).
   Tα γεννήματα εχιδνών, οι υιοί της απωλεiας, αυτοί των οποίων το όνομα δεν είναι εγγεγραμμένο στο βιβλiο του αρνίου, είναι αυτοί που θα δεχτούν το χάραγμα του θηρίου. Από αυτούς θα προέρχονται οι κλωνοποιημένοι “άνθρωποι”, οι οποiοι θα λειτουργούν σαν ζώα, αν και θα μοιάζουν με ανθρώπους (“και τα πρόσωπα αυτών θα εiναι σαν τα πρόσωπα των ανθρώπων”, Αποκάλυψη, θ`, 7) διότι θα έχουν μεν ψυχή, όχι όμως και πνεύμα.
   Το πνεύμα το δίνει μόνο ο Θεός και η ώρα που ο Θεός θα επέμβει, είναι πλέον κοντά, καθώς ο άνθρωπος μπαίνει πλέον στην περίοδο της μεγάλης αποστασίας.
 
 
"Στην φωτογραφία απεικονiζεται, το πρώτο κλωνοποιημένο ανθρώπινο έμβρυο, σύμφωνα με επιστημονική ομάδα της Νοτίου Κορέας. H αποκάλυψη άφησε κυριολεκτικά άφωνη την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα ..... τα τέσσερα κύτταρα που βλέπουμε εδώ σε μεγέθυνση, αποτελούν το πρώτο βασικό βήμα για τη δημιουργία των ανθρώπων-κλώνων”  (Έθνος 21/12/98).

   Και κατά την περίοδο αυτή, μας προαναγγέλλεται η δύσκολη θέση που θα βρεθούν τα μέλη των οικογενειών μεταξύ τους, καθώς θα διχαστούν και θα αποχωριστούν - προκειμένου να κρατήσουν την πίστη τους - ή ακόμη και θα προδοθούν μεταξύ τους. "Θα εναντιωθούν ο πατέρας κατά του υιού και ο υιός κατά του πατέρα, η μητέρα κατά της κόρης και η κόρη κατά της μητέρας, η πεθερά κατά της νύφης και η νύφη κατά της πεθεράς” και “Θα παραδοθείτε δε και από γονείς και αδελφούς και από σνγγενεiς και φίλους” (Λουκάς, ιβ',53 και κα',16).
   Ένα άλλο σημαντικό σημείο των καιρών, το οποίο θα επαληθευτεί επί των ημερών του, είναι το στήσιμο τον ναού τον Σολομώντα για τρίτη φορά. Ο ναός ο οποίος έχει ήδη μερικώς προκατασκευαστεί με τους πολύτιμους λίθους του παρελθόντος, θα στηθεί στο σημείο όπου σήμερα βρίσκεται το μουσουλμανικό τέμενος του Ομάρ.
   Στους μυστικούς κύκλους των επίλεκτων σιωνιστών, εκκολάπτεται ο "ηγέτης" με τον τίτλο Δαν Στέλλαρ, όπου στα ελληνικά σημαίνει "πεφωτισμένος".  Το όνομα Στέλλαρ δίνει άθροισμα 666, ενώ η λέξη Δαν υποδηλώνεi τη φυλή από την οποία κατάγεται. Έχει μυηθεί από το αρχιραβινείο στη σκοταδιστική στοά της μεγάλης δρυός, ενώ η πρώτη μέρα της επταετίας του, θα είναι η μέρα κατά την οποία το Ισραήλ θα υπογράψει συνθήκη για προστασία ως μέλος, με τα δέκα κέρατα, τα δέκα βασικά μέλη της ΕΟΚ,  "Ημεiς, εκάμομεν συνθήκη μετά του θανάτου και συνεφωνήσαμεν μετά του Αδου” (Ησαϊας, κη', 15) και “λαοί πολλοί και έθνη ισχυρά θέλουσι ελθεi δια να ζητησουσi τον Κύριον των δυνάμεων εν Ιερουσαλήμ και να εξιλεώσουσι το πρόσωπον του Κυρίου. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Εν ταις ημέρας εκεiνας δέκα άνδρες εκ πασών των γλωσσών των εθνών θέλουσι πιάσει σφιγκτά το κράσπεδον ενός Ιουδαίου, λέγοντες. Θέλουμεν υπάγει με σας. Διότι ηκούσαμεν ότι ο Θεός είναι με σας” (Ζαχαρiας, η', 23), “και τα δέκα κέρατα που εiδες, δέκα βασιλείς είναι, οι οποίοι δε βασίλεψαν ακόμη αλλά θα λάβουν μιαν ώρα εξουσiα μαζi με το θηρίο” (Αποκάλυψη, ιζ',12).Ο καθένας ας επιλέξει με βάση τη συνεiδηση του.